Požehnanie J.E. biskupa Bernarda Fellay misii Bratstva Sv. Pia X. na Slovensku.

Pridal/a Admin dňa St, 10/05/2022 - 21:56
BH4

"Milí Veriaci, v týchto dňoch sme založili Združenie Panna Mária Sedembolestná, ktoré zastupuje záujmy Kňazského bratstva Svätého Pia X. na Slovensku. Pri tejto príležitosti Vám zasielam moju vrúcnu podporu, ako aj moje požehnanie. Nech Vás Panna Mária Sedembolestná ochraňuje."
(Bernard Fellay)

Cirkevná jurisdikcia

Pridal/a Admin dňa Pi, 09/16/2022 - 16:13
BH4

Môže si kňaz otvoriť kaplnku z vlastnej iniciatívy, poskytovať v nej pastoračnú starostlivosť a udeľovať sviatosti veriacim, ktorí sa na neho obrátia? Môže si veriaci otvoriť internetovú platformu z vlastnej iniciatívy, aby tam hlásal vieru a komentoval situáciu v Cirkvi? - Dotýkame sa tu otázok, ktoré patria do oblasti cirkevnej jurisdikcie alebo pastoračnej moci.

Obrad zadosťučinenia a sviatosť birmovania vo viedenskom kostole minoritov

Pridal/a Admin dňa Po, 08/08/2022 - 19:09
BH4

Obrad zadosťučinenia a sviatosť birmovania vo viedenskom kostole minoritov.

J. E. biskup Fellay udeľoval v našom dištrikte sviatosť birmovania od 24. do 26. júna. Vo Vrchnike pri Ljublane, Viedni a Brne prijalo túto sviatosť spolu 150 detí a niekoľko dospelých (26 Slovincov, 33 Rakúšanov, 23 Maďarov, 9 Slovákov, 59 Čechov). V nasledujúcom texte o tom uverejňujeme dve správy...

Primície pátra Petra Kajera

Pridal/a Admin dňa Pi, 08/05/2022 - 09:19
BH4

Homília dekana, pátra Tomáša Stritzka, z primícií pátra Petra Kajera.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Najdôstojnejší otec predstavený a otec rektor, drahí primicianti, drahí spolubratia v Kristovi, drahí veriaci! Katolícke kňazstvo je "znamením, ktoré bude popreté", znamením proti revolúcii, proti vzbure proti Bohu a jeho stvoriteľskému poriadku. Heslo revolúcie - slobodomurárskej a liberálnej revolúcie, takzvanej Veľkej francúzskej revolúcie - znie: "Sloboda, rovnosť, bratstvo ". Sloboda - byť slobodný - sa vo voľnom duchu chápe ako absolútne oslobodenie od všetkého, čo zaväzuje, okrem povinnosti vyznávať túto absolútnu liberálnu slobodu v revolučnom zmysle. Nejde tu o slobodu ľudskej duše pre službu Bohu a pre priateľstvo s Bohom, o slobodu z otroctva diabla, o slobodu, ktorá je najvznešenejším Božím darom, ako učí pápež Lev XIII, ale o naše vlastné oslobodenie od Boha ako cieľ nášho života. Kňaz stojí proti tejto falošnej slobode ako symbol, ako zosobnenie učenia Cirkvi - zjaveného zákona a zjavených právd. Kňaz nie je slobodný v tom, čo učí, ako posudzuje duše vo sviatosti pokánia, ako vedie zverené stádo. To, čo má každý kňaz robiť, sa učí a prijíma od Cirkvi u svojich predchodcov, v jeho nadriadených...

Mimoriadny oznam

Pridal/a Admin dňa Ut, 11/30/2021 - 17:28

Pochválený buď Ježiš Kristus, drahí veriaci.

Najmä počas lockdownu, neváhajte nás kontaktovať pre udelenie sviatostí v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti! Ohľadom tejto ako aj iných otázok nám píšte na mejlovú adresu uvedenú tu, na našej stránke FSSPX Slovensko. Nech nás Pán žehná zvlášť v tomto období! Panna Mária Sedembolestná, patrónka Slovenska, oroduj za nás!

Misia FSSPX na Slovensku.