Pridal/a Admin dňa So, 02.09.2023 - 21:17

Fotogaléria zo Svätého týždňa 2023 v Prešove

Kvetná nedeľa

 

 

Galéria - Po Vigílii

1/3 - Procesia Kvetnej nedele

Zelený štvrtok

 

Galéria - Zelený štvrtok

1/7

Veľký piatok

 

Galéria - Veľký piatok

1/14 - Krížová cesta

Biela sobota - obrady

 

Vigíliu Veľkej noci začíname v podchode pod kaplnkou svätením ohňa, ktorý je symbolom Ježiša Krista ako Svetla sveta, a piatich tymianových hrúd, ktoré nám pripomínajú päť rán Kristových. Po vstupe do kaplnky sa zapaľujú všetky sviece a my z temnoty smrti prichádzame do Svetla Kristovho. Po prečítaní proroctiev si obnovujeme krstné sľuby, po obete sv. omše sa vydávame na procesiu mestom so zmŕtvychvstalým Kristom ako vrcholom všetkého. Takto sme ukončili veľkonočné slávnosti vzkriesenia. Každý deň začínal liturgický program modlitbou Temných hodiniek, ktoré ešte silnejšie upevňovali hĺbku Veľkého týždňa. Veľká vďaka patrí dôstojnému pánovi Huttovi, miništrantom, kostolníkovi, kantorom a všetkým, ktorí sa pričinili, aby sme mohli po dlhom období na Východnom Slovensku sláviť Veľkonočné sviatky v tradičnom obrade.

 

Galéria - Biela sobota - obrady

1/17 - Požehnanie nového ohňa

Biela Sobota - Procesia po Vigílii

 

 

Galéria - Po Vigílii

1/6 - Procesia po Vigílii


Autor textu: MA