Primície pátra Petra Kajera

Pridal/a Admin dňa Pi, 08/05/2022 - 09:19
BH4

Homília dekana, pátra Tomáša Stritzka, z primícií pátra Petra Kajera.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Najdôstojnejší otec predstavený a otec rektor, drahí primicianti, drahí spolubratia v Kristovi, drahí veriaci! Katolícke kňazstvo je "znamením, ktoré bude popreté", znamením proti revolúcii, proti vzbure proti Bohu a jeho stvoriteľskému poriadku. Heslo revolúcie - slobodomurárskej a liberálnej revolúcie, takzvanej Veľkej francúzskej revolúcie - znie: "Sloboda, rovnosť, bratstvo ". Sloboda - byť slobodný - sa vo voľnom duchu chápe ako absolútne oslobodenie od všetkého, čo zaväzuje, okrem povinnosti vyznávať túto absolútnu liberálnu slobodu v revolučnom zmysle. Nejde tu o slobodu ľudskej duše pre službu Bohu a pre priateľstvo s Bohom, o slobodu z otroctva diabla, o slobodu, ktorá je najvznešenejším Božím darom, ako učí pápež Lev XIII, ale o naše vlastné oslobodenie od Boha ako cieľ nášho života. Kňaz stojí proti tejto falošnej slobode ako symbol, ako zosobnenie učenia Cirkvi - zjaveného zákona a zjavených právd. Kňaz nie je slobodný v tom, čo učí, ako posudzuje duše vo sviatosti pokánia, ako vedie zverené stádo. To, čo má každý kňaz robiť, sa učí a prijíma od Cirkvi u svojich predchodcov, v jeho nadriadených...

Mimoriadny oznam

Pridal/a Admin dňa Ut, 11/30/2021 - 17:28

Pochválený buď Ježiš Kristus, drahí veriaci.

Najmä počas lockdownu, neváhajte nás kontaktovať pre udelenie sviatostí v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti! Ohľadom tejto ako aj iných otázok nám píšte na mejlovú adresu uvedenú tu, na našej stránke FSSPX Slovensko. Nech nás Pán žehná zvlášť v tomto období! Panna Mária Sedembolestná, patrónka Slovenska, oroduj za nás!

Misia FSSPX na Slovensku.