Tradiční katolícki skauti

Pridal/a Admin dňa Ne, 12.05.2024 - 21:59
Skauti

Skauting je aktívna metóda, ktorej cieľom je podporovať mladých ľudí pri sebavýchove, formovať ich vnútro, aby slúžili Bohu, Cirkvi a vlasti. Ide o formovanie celého človeka, tela i duše, prirodzeného i nadprirodzeného života, osobného i spoločenského života. Skautská výchova zahŕňa päť cieľov...

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (6)

Pridal/a Admin dňa Po, 15.04.2024 - 21:08
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

Existuje dielo, ktoré odporúčam najmä tým, ktorí hľadajú konkrétny a celkový prehľad liberalizmu, aby potom mohli pripraviť výklady o liberalizme, určené ľuďom málo oboznámeným s týmto omylom a jeho odnožami, ľuďom zvyknutým „myslieť liberálne“, dokonca i medzi katolíkmi priťahovanými k tradícii. Často sa stáva, že si neuvedomujú, ako hlboko liberalizmus prestúpil celou našou spoločnosťou, všetky naše rodiny...

Obliečka, tonzúra a nižšie svätenia v kňazskom seminári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Zaitzkofene

Pridal/a Admin dňa So, 06.04.2024 - 21:31
Obliečka - Zaitkofen 2024

Na sviatok Hromníc v Zaitzkofene vykonalo obliečku 12 seminaristov prvého ročníka, ďalších 17 prijalo tonzúru a boli týmto spôsobom prijatí do kňazského stavu. Nasledujúci deň prijalo nižšie svätenia celkovo 11 seminaristov z tretieho a štvrtého ročníka.

Všetko radostne opustiť pre ukrižovaného Pána - to, o čom čakatelia na sutanu a tonzúru uvažovali v prípravných rekolekciách o svätom Pavlovi apoštolovi, sa teraz stalo skutočnosťou. Seminaristi prvého ročníka doslova vyzliekli "starého človeka" a obliekli si nového; oblečení do reverend, ktoré požehnal pomocný biskup Alfonso de Galarreta, sú teraz rozpoznateľní ako muži Cirkvi. Jeho Excelencia seminaristom pripomenul: "Zrieknutie sa seba samého, vlastného chcenia, je základom kňazského života...

Cirkevná jurisdikcia

Pridal/a Admin dňa St, 28.02.2024 - 21:09
BH4

Môže si kňaz otvoriť kaplnku z vlastnej iniciatívy, poskytovať v nej pastoračnú starostlivosť a udeľovať sviatosti veriacim, ktorí sa na neho obrátia? Môže si veriaci otvoriť internetovú platformu z vlastnej iniciatívy, aby tam hlásal vieru a komentoval situáciu v Cirkvi? - Dotýkame sa tu otázok, ktoré patria do oblasti cirkevnej jurisdikcie alebo pastoračnej moci.

2% z dane pre misiu FSSPX na Slovensku

Pridal/a Admin dňa Ut, 27.02.2024 - 22:11
2%

Dovoľujeme si požiadať našich veriacich, sympatizantov a podporovateľov o poskytnutie 2% z Vašich daní za r. 2023. Podporíte tak pastoráciu Kňazského bratstva sv. Pia X., jeho aktivity, ďalšiu činnosť a rozvoj jednotlivých kaplniek na celom Slovensku.

Formulár na vyplnenie si môžete stiahnuť tu.
S ďalšími informácami a celým postupom sa oboznámite tu.

Pokiaľ budete vypĺňať prázdny formulár, potrebujete názov Občianskeho združenia - Panna Mária Sedembolestná a IČO 54686318, ako je to v sekcii Podpora.

Vopred Pán Boh zaplať!

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (5)

Pridal/a Admin dňa Ne, 07.01.2024 - 12:31
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

S akou presnosťou a jasnozrivosťou odsudzovali pápeži tento počin, vysvetľuje pápež Lev XIII. v už spomínanej encyklike Quod apostolici a znovu v encyklike Humanum genus z 20. augusta 1884, o sekte slobodomurárov:
„V dnešnej dobe je však zrejmé, že stúpenci zla vchádzajú do sprisahania a za vedenia a podpory tzv. slobodomurárov, zväzu, ktorý je široko a ďaleko rozvetvený a má pevnú organizáciu, šikujú sa k rozhodnému boju. Rímski veľkňazi, naši predchodcovia, vo svojej ustavičnej bdelosti o spásu kresťanského ľudu veľmi rýchlo rozoznali tohto úhlavného nepriateľa, vynárajúceho sa na svetlo denné z temnôt tajného sprisahania.“

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (4)

Pridal/a Admin dňa Ne, 26.11.2023 - 15:51
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

„Smelosť zradných ľudí, ktorá každý deň ohrozuje občiansku spoločnosť ťažkými škodami a ktorá roznecuje ducha nepokoja a zmätku, má svoju príčinu a pôvod v otrávených náukách, ktoré – rozšírené v poslednej dobe medzi ľuďmi ako semeno neresti – priniesli vo svojom čase veľmi škodlivé plody. Vskutku, viete dobre, ctihodní bratia, že od 16. storočia novátormi vyhlásená krutá vojna proti katolíckej viere sa usilovala o odstránenie celého zjavenia a o prevrátenie celého nadprirodzeného poriadku, aby sa tak otvorila cesta výmyslom, či skôr blúzneniu číreho rozumu."

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (3)

Pridal/a Admin dňa Po, 06.11.2023 - 22:52
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

„Ak nebudete čítať, skôr alebo neskôr zradíte, pretože nepochopíte koreň zla!“ Týmito silnými slovami odporúčal jeden z mojich spolupracovníkov seminaristom v Ecône čítanie dobrých diel, pojednávajúcich o liberalizme. Je to tak, nemožno pochopiť súčasnú krízu Cirkvi ani spoznať pravú tvár osobností súčasného Ríma, a preto ani zaujať správny postoj k udalostiam, ak sa človek nepýta na príčiny, ak sa nevráti do histórie, ak neobjaví ich prvý zdroj v liberalizme, odsúdenom pápežmi posledných dvoch storočí...