Posvätenie kaplnky FSSPX v Prešove na slávnosť Panny Márie Sedembolestnej

Pridal/a Admin dňa Po, 09/11/2023 - 22:20
Kaplnka v Prešove

15. septembra 2023 sa bude konať v Prešove na Hlavnej ulici 103 posvätenie kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Po sv. omši, ktorá bude o 8:30, posvätí náš predstavený dištriktu Páter Johannes Regele kaplnku, ktorá čaká na túto príležitosť ako posledná na Slovensku. Sv. omša bude slávnostná I. triedy, nakoľko je tento deň pre FSSPX aj sviatkom Patrónky ženskej vetvy Bratstva, Panny Márie Sedembolestnej, a pre nás tiež Patrónky Slovenska.

Srdečne Vás na túto slávnosť na východe Slovenska pozývame, ako aj na pohostenie po skončení ceremónií.

Abbé J. Hutta

Prednáška v Žiline

Pridal/a Admin dňa Ut, 08/29/2023 - 16:19
9. septembra o 18:00 sa bude konať v priestoroch kaplnky sv. Jozefa prednáška PhDr. Radomíra Malého pod názvom "Sv. Cyril a Metod, obhajcovia katolíckej Tradície". Prednáške bude o 17:00 predchádzať svätá omša. Ste srdečne vítaní.

Dôležité upozornenie!

Pridal/a Admin dňa Ut, 08/08/2023 - 21:45

V období od 10. júla 2023 do 8. augusta 2023 z dôvodu technických problémov Vaše správy odoslané prostredníctvom kontaktného formulára nám neboli doručené. Za nepríjemnosť sa ospravedlňujeme. Prosíme Vás o opätovné odoslanie Vašich žiadostí.

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (2)

Pridal/a Admin dňa Ut, 08/08/2023 - 19:50
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

Kam kráčame ? Aký bude koniec všetkých súčasných prevratov ? Tým hlavným nie sú až tak vojny, atómové alebo ekologické katastrofy, ale predovšetkým revolúcia zvonku i zvnútra Cirkvi a nakoniec apostáza, zachvacujúca celé predtým katolícke národy a dokonca i cirkevnú hierarchiu až po najvyššie miesta. Rím akoby bol zasiahnutý úplnou slepotou; večnému Rímu, ochromenému iným Rímom - liberálnym Rímom, ktorý ho okupuje – neostáva než mlčať. Zdroje božskej milosti a viery vysychajú a žily Cirkvi rozvádzajú na všetky strany smrteľný jed naturalizmu.

Tejto hlbokej kríze nemožno porozumieť, ak nevezmeme na zreteľ ústrednú udalosť tohoto storočia, Druhý vatikánsky koncil. Moja mienka o stranách onoho koncilu je, ako verím, dosť známa, a tak môžem rovno povedať, čo si o ňom myslím. Bez toho, že by som odmietal koncil ako celok,, myslím, že je tou najväčšou pohromou tohto storočia a všetkých stáročí, uplynutých od založenia Cirkvi. Neusudzujem tak podľa iných meradiel než podľa jeho plodov, používajúc kritérium, ktoré nám dal náš Pán (Mt 7, 16). Keď kardinála Ratzingera požiadali, aby poukázal na niektoré dobré plody koncilu, nevedel, čo má odpovedať. A keď som sa jedného dňa spýtal kardinála Garrona, ako mohol „dobrý“ koncil vydať tak zlé ovocie, odpovedal mi: „Za to nemôže koncil, ale oznamovacie prostriedky!“

Tretí rád sv. Pia X.

Pridal/a Admin dňa Pi, 07/28/2023 - 08:55
Tretí rád

Tretí rád založil arcibiskup Marcel Lefébvre dňa 1. novembra 1980. Je určený pre veriacich, ktorí sa chcú osobitným spôsobom pripojiť ku Kňazskému bratstvu svätého Pia X. Cieľom rádu je posväcovanie jeho členov i tých, ktorí sú im zverení.

Členovia tretieho rádu, nazývaní aj terciári, sú spojení s rodinou Kňazského bratstva svätého Pia X. duchovným putom. Osobitným spôsobom sa tak podieľajú na jeho duchovnom živote a na zásluhách, ktoré jeho členovia získavajú svojou modlitbou a prácou...

Prvé sväté prijímanie v Trnave a Prešove

Pridal/a Admin dňa Po, 07/17/2023 - 21:09
Prvé sväté prijímanie v Trnave

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Tento rok sa na Slovensku v dvoch kaplnkách FSSPX uskutočnilo prvé sväté prijímanie. Po už dvoch rokoch sviatosti birmovania vo Viedni táto mala u nás vôbec premiéru. Prvýkrát prijali sv. Eucharistie naši dvaja miništranti. Jeden zo Záhoria, 25. júna v trnavskej a druhý z Humenného, 2. júla v prešovskej kaplnke FSSPX. Po mesiacoch poctivej katechetickej prípravy pristúpili k vytúženej sviatosti. Srdečne im blahoželáme a prajeme hojnosť božích milostí.

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (1)

Pridal/a Admin dňa Po, 07/17/2023 - 21:03
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

Msgr. Lefebvre, viac než 40 rokov nástupca apoštolov, nie je žiadnym nostalgickým melancholikom. Ako muž viery a muž činu – svedčí o tom jeho 188 kňazov a 252 seminaristov – ako biskup, učiteľ pravdy a pastier duší v týchto tridsiatich štyroch pojednaniach odkrýva jadro súčasnej krízy: cudzoložné spojenie Cirkvi s Revolúciou.

Sloboda, oslobodenie od nátlaku, rovnosť, demokracia, liberalizmus, sloboda kultov, sloboda tlače, sloboda výučby, verejné právo Cirkvi, zrada liberálnych katolíkov, mýtus o „prostej slobode“, klam pluralizmu, „zmysel dejín“, lúpež na II. vatikánskom koncile, „hľadanie a dialóg“, náboženská sloboda, Pavol VI. ako liberálny pápež – o tom všetkom pojednáva tridsaťštyri strhujúcich kapitol s jemnou príchuťou pušného prachu, v ktorých sa horlivosť misionára spája s hlbokou láskou k pravde, čerpanej z rozjímavého čítania textov tradičného cirkevného učiteľského úradu.