2% z dane pre misiu FSSPX na Slovensku

Pridal/a Admin dňa Ut, 27.02.2024 - 22:11
2%

Dovoľujeme si požiadať našich veriacich, sympatizantov a podporovateľov o poskytnutie 2% z Vašich daní za r. 2023. Podporíte tak pastoráciu Kňazského bratstva sv. Pia X., jeho aktivity, ďalšiu činnosť a rozvoj jednotlivých kaplniek na celom Slovensku.

Formulár na vyplnenie si môžete stiahnuť tu.
S ďalšími informácami a celým postupom sa oboznámite tu.

Pokiaľ budete vypĺňať prázdny formulár, potrebujete názov Občianskeho združenia - Panna Mária Sedembolestná a IČO 54686318, ako je to v sekcii Podpora.

Vopred Pán Boh zaplať!

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (6)

Pridal/a Admin dňa Po, 15.04.2024 - 21:08
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

Existuje dielo, ktoré odporúčam najmä tým, ktorí hľadajú konkrétny a celkový prehľad liberalizmu, aby potom mohli pripraviť výklady o liberalizme, určené ľuďom málo oboznámeným s týmto omylom a jeho odnožami, ľuďom zvyknutým „myslieť liberálne“, dokonca i medzi katolíkmi priťahovanými k tradícii. Často sa stáva, že si neuvedomujú, ako hlboko liberalizmus prestúpil celou našou spoločnosťou, všetky naše rodiny...

Obliečka, tonzúra a nižšie svätenia v kňazskom seminári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Zaitzkofene

Pridal/a Admin dňa So, 06.04.2024 - 21:31
Obliečka - Zaitkofen 2024

Na sviatok Hromníc v Zaitzkofene vykonalo obliečku 12 seminaristov prvého ročníka, ďalších 17 prijalo tonzúru a boli týmto spôsobom prijatí do kňazského stavu. Nasledujúci deň prijalo nižšie svätenia celkovo 11 seminaristov z tretieho a štvrtého ročníka.

Všetko radostne opustiť pre ukrižovaného Pána - to, o čom čakatelia na sutanu a tonzúru uvažovali v prípravných rekolekciách o svätom Pavlovi apoštolovi, sa teraz stalo skutočnosťou. Seminaristi prvého ročníka doslova vyzliekli "starého človeka" a obliekli si nového; oblečení do reverend, ktoré požehnal pomocný biskup Alfonso de Galarreta, sú teraz rozpoznateľní ako muži Cirkvi. Jeho Excelencia seminaristom pripomenul: "Zrieknutie sa seba samého, vlastného chcenia, je základom kňazského života...

Cirkevná jurisdikcia

Pridal/a Admin dňa St, 28.02.2024 - 21:09
BH4

Môže si kňaz otvoriť kaplnku z vlastnej iniciatívy, poskytovať v nej pastoračnú starostlivosť a udeľovať sviatosti veriacim, ktorí sa na neho obrátia? Môže si veriaci otvoriť internetovú platformu z vlastnej iniciatívy, aby tam hlásal vieru a komentoval situáciu v Cirkvi? - Dotýkame sa tu otázok, ktoré patria do oblasti cirkevnej jurisdikcie alebo pastoračnej moci.

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (5)

Pridal/a Admin dňa Ne, 07.01.2024 - 12:31
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

S akou presnosťou a jasnozrivosťou odsudzovali pápeži tento počin, vysvetľuje pápež Lev XIII. v už spomínanej encyklike Quod apostolici a znovu v encyklike Humanum genus z 20. augusta 1884, o sekte slobodomurárov:
„V dnešnej dobe je však zrejmé, že stúpenci zla vchádzajú do sprisahania a za vedenia a podpory tzv. slobodomurárov, zväzu, ktorý je široko a ďaleko rozvetvený a má pevnú organizáciu, šikujú sa k rozhodnému boju. Rímski veľkňazi, naši predchodcovia, vo svojej ustavičnej bdelosti o spásu kresťanského ľudu veľmi rýchlo rozoznali tohto úhlavného nepriateľa, vynárajúceho sa na svetlo denné z temnôt tajného sprisahania.“

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (4)

Pridal/a Admin dňa Ne, 26.11.2023 - 15:51
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

„Smelosť zradných ľudí, ktorá každý deň ohrozuje občiansku spoločnosť ťažkými škodami a ktorá roznecuje ducha nepokoja a zmätku, má svoju príčinu a pôvod v otrávených náukách, ktoré – rozšírené v poslednej dobe medzi ľuďmi ako semeno neresti – priniesli vo svojom čase veľmi škodlivé plody. Vskutku, viete dobre, ctihodní bratia, že od 16. storočia novátormi vyhlásená krutá vojna proti katolíckej viere sa usilovala o odstránenie celého zjavenia a o prevrátenie celého nadprirodzeného poriadku, aby sa tak otvorila cesta výmyslom, či skôr blúzneniu číreho rozumu."

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (3)

Pridal/a Admin dňa Po, 06.11.2023 - 22:52
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

„Ak nebudete čítať, skôr alebo neskôr zradíte, pretože nepochopíte koreň zla!“ Týmito silnými slovami odporúčal jeden z mojich spolupracovníkov seminaristom v Ecône čítanie dobrých diel, pojednávajúcich o liberalizme. Je to tak, nemožno pochopiť súčasnú krízu Cirkvi ani spoznať pravú tvár osobností súčasného Ríma, a preto ani zaujať správny postoj k udalostiam, ak sa človek nepýta na príčiny, ak sa nevráti do histórie, ak neobjaví ich prvý zdroj v liberalizme, odsúdenom pápežmi posledných dvoch storočí...

Sviatok Všetkých svätých

Pridal/a Admin dňa Ne, 29.10.2023 - 22:15
Očistec - Ludovico Carracci

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku, reflexie, spomienkami. V tomto mesiaci si zároveň Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra to je sviatok Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s týmto sviatkom nádej na vzkriesenie. To je deň radosti a nádeje. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom sviatku Všetkých svätých...