Agenda

Máj 2024

Birmovka vo Viedni

Sviatosť birmovania pre veriacich z misie Bratstva FSSPX na Slovensku udelí J.E. biskup Mgr. Alfonso De Galarreta v Minoritenkirche vo Viedni doobeda 12. mája 2024.