Agenda

Máj 2024

Birmovka vo Viedni

Minoritenkirche

Sviatosť birmovania pre veriacich z misie Bratstva FSSPX na Slovensku udelí J.E. biskup Mgr. Alfonso De Galarreta v Minoritenkirche vo Viedni 12. mája 2024 o 10:00.

Jún 2024

Procesia na sviatok Božieho Tela

2. júna bude v Liptovskom Mikuláši procesia a prvé sväté prijímanie.

Odpust v Prešove

9. júna - ku sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - budú v Prešove hody s eucharistickou procesiou.