Agenda

Jún 2023

Prvé soboty v Žiline

V Žiline začína 5 prvých sobôt.

 

Slávnosť Božieho Tela v Jaidhofe 8. júna

Doprava bude z Trnavy zabezpečená minibusom. Prihlásiť sa môžete pomocou nášho kontaktného formuláru.

Program:

  • 10:00 ruženec, sv. spoveď
  • 10:30 slávnostná sv. omša (Missa solemnis)
  • cca 12:00 procesia Božieho Tela
  • následne bude spoločné občerstvenie na nádvorí zámku

 

September 2023

Kňazské rekolekcie v Jaidhofe

V dňoch 11.9. do 13.9. sa koná v sídle dištriktu FSSPX stretnutie kňazov Bratstva, na ktoré sú každý rok pozvaní aj diecézni a rehoľní kňazi zo všetkých štátov dištriktu.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať cez náš kontaktný formulár.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Október 2023

Exercície pre ženy - Zlaté Hory

Bratstvo Svätého Pia X. v Česku organizuje exercície pre ženy v dňoch 23. až 28. októbra. Viac informácií nájdete v českom informačnom letáku na strane 23.