Agenda

Október 2023

Novokňazské požehnanie v našich kaplnkách

V nedeľu 22. októbra 2023 budú sv. omše s novokňazským požehnaním od dp. Michala Freja z Bratstva FSSPX, vysväteného tento rok v Nemecku, ktorý je s nami aktuálne vo viedenskom prioráte a je určený pre pastoráciu v Chorvátsku. Tešíme sa na túto slávnosť.

Exercície pre ženy - Zlaté Hory

Bratstvo Svätého Pia X. v Česku organizuje exercície pre ženy v dňoch 23. až 28. októbra. Viac informácií nájdete v českom informačnom letáku na strane 23.