Pridal/a Admin dňa So, 13.01.2024 - 13:56

Tlačové vyhlásenie generálneho predstaveného FSSPX k Fiducia supplicans

 

Don Davide Pagliarani

Kto ma miluje, zachováva a nechá zachovávať moje prikázania.

Vyhlásenie prefekta Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans o požehnávaní „párov v neregulárnej situácii a párov rovnakého pohlavia“ v nás vyvolalo zdesenie. O to viac, že tento dokument podpísal sám pápež.

Hoci sa v ňom údajne predchádza akejkoľvek zámene medzi požehnaním takýchto nezákonných zväzkov a požehnaním manželstva medzi mužom a ženou, toto vyhlásenie sa nevyhýba ani zámene, ani pohoršeniu: nielenže učí, že služobník Cirkvi môže vzývať Božie požehnanie na hriešne zväzky, ale tým vlastne posilňuje tieto situácie hriechu.

Výzva na takéto „požehnanie“ by mala spočívať len v prosbe za týchto ľudí v neliturgickom rámci, aby „všetko, čo je v ich životoch pravdivé, dobré a ľudsky platné, bolo začlenené, uzdravené a pozdvihnuté prítomnosťou Ducha Svätého.“

Nechať ľudí - ktorí žijú v zásadne nemorálnom vzťahu - veriť, že má nejakú pozitívnu hodnotu, je ten najhorší podvod a najzávažnejší nedostatok lásky voči týmto pomýleným dušiam. Je nesprávne si nahovárať, že v situácii verejného hriechu je niečo dobré, a je nesprávne tvrdiť, že Boh môže požehnať páry žijúce v takejto situácii.

Nepochybne, vďaka Božiemu milosrdenstvu môže každý človek zakúsiť pomoc a s istotou zistiť, že ho Boh volá k obráteniu, a prostredníctvom obrátenia prijať spásu, ktorú mu Boh ponúka. A svätá Cirkev nikdy neodmieta požehnanie hriešnikom, ktorí oň oprávnene prosia, ale vtedy toto požehnanie nemá iný cieľ ako pomôcť duši prekonať hriech a žiť v stave milosti.

Svätá Cirkev preto môže požehnať každého jednotlivca, dokonca aj pohana. Nikdy a v žiadnom prípade však nemôže požehnať zväzok, ktorý je sám osebe hriešny, pod zámienkou, že v ňom podporuje to, čo je dobré.

Pri požehnávaní páru sa nepožehnávajú jednotliví ľudia, ale nevyhnutne sa požehnáva vzťah, ktorý ich spája. Nemôže sa tým však napraviť vnútorne zlá a pohoršujúca skutočnosť.

Takéto povzbudzovanie k pastoračnému prístupu k požehnávaniu v praxi nevyhnutne vedie k systematickému prijímaniu situácií, ktoré sú nezlučiteľné s morálnym zákonom, bez ohľadu na to, čo sa hovorí.

Žiaľ, to korešponduje s vyjadreniami pápeža Františka, ktorý označuje ako „povrchný a naivný“ postoj tých, ktorí viažu ľudí správať sa „spôsobom, na ktorý ešte nie sú zrelí alebo ktorého nie sú schopní.“1

Tento spôsob myslenia, ktorý už neverí v moc milosti a odmieta kríž, nikomu nepomáha vyjsť z hriechu. Nahrádza skutočné odpustenie a skutočnú milosť smutne bezmocnou amnestiou. A tým len urýchľuje stratu duší a ničenie katolíckej morálky.

Všetok vzletný jazyk a sofistikované zaobalenie dokumentu Dikastéria pre náuku viery nemôžu zakryť elementárnu a zjavnú skutočnosť týchto požehnaní: neurobia nič iné, len posilnia tieto zväzky v ich vnútorne hriešnej situácii a povzbudia ďalších, aby ich nasledovali. To povedie k tomu, že tieto požehnania budú vnímané ako náhrada manželstva.

V skutočnosti tento dokument odhaľuje hlboký nedostatok viery v nadprirodzené, v Božiu milosť a v silu kríža, aby sme žili v čnosti, čistote a láske v súlade s Božou vôľou.

Je to naturalistický a porazenecký duch, ktorý sa zbabelo prispôsobuje duchu sveta, Božiemu nepriateľovi. Ide o ďalšiu kapituláciu a podriadenie sa svetu zo strany liberálnej a modernistickej hierarchie, ktorá je od Druhého vatikánskeho koncilu v službách revolúcie v Cirkvi i mimo nej.

Nech blahoslavená Panna Mária, ochrankyňa viery a svätosti, príde na pomoc svätej Cirkvi. Nech osobitným spôsobom ochraňuje tých, ktorí sú najviac vydaní napospas tomuto chaosu: deti, ktoré sú teraz nútené vyrastať v novom Babylone, bez záchytných bodov a sprievodcu, ktorý by im pripomínal morálny zákon.

 

Don Davide Pagliarani, generálny predstavený

Menzingen, 19. decembra 2023

 

1 Pápež František, rozhovor s jezuitmi v Lisabone, 5. augusta 2023.