Pridal/a Admin dňa St, 23.11.2022 - 21:30

Hodová slávnosť Panny Márie Trnavskej – Kaplnka FSSPX Trnava – Nedeľa, 20. novembra 2022

 

Panna Mária Trnavská

 

Už po tri storočia si v Trnave rok čo rok pripomíname od 13. do 21. novembra Novénou na počesť Trnavskej Panny Márie jej ochranu mesta a zázračný obraz, ktorý do „slovenského Ríma“ v roku 1585 priniesol z Ríma študent teológie František Forgáč, neskôr preslávený ako ostrihomský arcibiskup a kardinál. Obraz je kópiou slávneho obrazu Panny Márie z rímskeho Kostola sv. Alexeja a Bonifáca. Pôvod obrazu je nesmierne dávny a legenda pripisuje jeho autorstvo dokonca samotnému sv. Lukášovi Evanjelistovi.

V rokoch 1663 a 1708 došlo v Trnave k mimoriadnemu zázraku – krvavému slzeniu na milostivom obraze. V prvom prípade zasiahla Panna Mária na pomoc Trnavčanom z príčiny útoku bezbožných Turkov na mesto. Varovala zázrakom mesto a zároveň ho aj ochránila. Napriek ohavnému rabovaniu v okolí Trnavy, Turci sa z nevysvetliteľných dôvodov bohatej koristi v meste vyhli.

V roku 1708 varovala Panna Mária občanov Trnavy krvavým slzením pred strašnou morovou ranou, ktorá prišla v roku 1710. Zúfalí občania sa po vypuknutí skazonosnej choroby obrátili s úprimnou odovzdanosťou na Pannu Máriu, aby im pomohla. Mestský magistrát 20. novembra 1710 spísal zápisnicu, v ktorej prosil o milosrdenstvo od Pána Boha a Božiu Matku. Mor zázračne ustal, akonáhle obyvatelia mesta vykonali procesiu z Dómu sv. Mikuláša cez mesto a späť.

 

Trnava

 

Od tých čias vďační Trnavčania svätia každoročne 21. november, sviatok Panny Márie Trnavskej, ako svoj ďakovný, mestský sviatok.

Ich príklad nasledovali aj veriaci v kaplnke Kňazského bratstva sv. Pia X. v Trnave, ktorá je zasvätená práve Panne Márii Trnavskej. V tradičnom liturgickom kalendári pripadá na 21. novembra sviatok Obetovania Panny Márie, ku ktorému sa v misáli viaže orácia a väčšina liturgie bola slúžená zo Spoločnej omše Blahoslavenej Panny Márie, určenej pre mariánske sviatky, ktoré nemajú vlastný formulár.

 

Abbé Hutta

 

Slávnostná hodová svätá omša sa začala o 18:30 hodine za spevu Asperges a pokračovala spevom starodávnej piesne Matka Božia Trnavská, zloženej na počesť našej patrónky. V kázni sa veriaci mohli oboznámiť so symbolikou Obetovania Panny Márie, ako aj so symbolickým predpovedaním slávy, svätosti, moci a poslania Našej Nebeskej Kráľovnej. Na Jej zázračnom a už neočakávanom počatí v lone Jej matky sv. Anny, na popise Jej obetovania v jeruzalemskom Chráme, na Jej odhodlanosti zotrvať navždy v posvätnom stave panenskom na počesť Všemohúceho Boha, ako aj na popise jej nesmiernej pokory, predpovedanej v starozákonných textoch, mohli veriaci hlbšie premyslieť a precítiť onen nesmierny zázrak, ktorý nám Boh poskytol v osobe Panny Márie, Jej Božského Syna, ako aj Jeho svätého pestúna Jozefa.

Panna Mária Trnavská, zázračná ochránkyňa tých, ktorí sa k nej v núdzi utiekajú, však nie je len spomienkou na minulosť spätú s jej zázrakmi. Žijeme v časoch, ktoré potrebujú Jej pomoc ešte viac, ako dávni Trnavčania. Našu spoločnosť rozožiera horší mor, ako je mor telesný – mor ducha. Všadeprítomný rozvrat rodín, spoločnosti a viery pustoší naše domovy horšie ako tureckí nájazdníci a za obeť mu padajú tisíce mužov, žien a bohužiaľ aj detí. Aj starodávna Trnava, kedysi zvaná „slovenským Rímom“ je svedkom tohto úpadku a rozvratu kresťanského Slovenska.

Máme teda o čo prosiť Matku Božiu, pokorne sa k nej utiekať, aby sa prihovárala za nás úbohých hriešnikov u svojho Syna. Ako sa píše v modlitbe k Trnavskej Panne Márii: „Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.

Máme Jej však aj za čo ďakovať. Uprostred rozvratu vykvitol v Trnave kvet tradície a v podobe kaplnky zasvätenej Panne Márii Trnavskej umožňuje veriacim katolíkom život vo viere nerozriedenej duchom sekularizmu a prispôsobovania sa dobovým módam. Skromná čo do veľkosti, avšak mohutná v nádeji, ktorú do nej veriaci vkladajú.

 

Kaplnka v Trnave

 

Na záver svätej omše, tak ako po každý raz, v modlitbe k Panne Márii Trnavskej práve títo nepočetní, ale odhodlaní veriaci volali opäť:

Ľútostivá Kráľovná Neba i Zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna.“

Panna Mária Trnavská, oroduj za nás!

 

 

Branislav Michalka